Grapes

TONGUE-TWISTER

ХЭЛ ХАЛЬТРАМ ГҮЙДЭЛТЭЙ ХУРДАН ТҮРГЭН ХЭЛЛЭГ

  

 

The great Greek grape growers grow great Greek grapes

Де грэйт Гриик грэйп грооүээз грооү грэйт Гриик грэйпс.

Агуу Грек усан=үзэм ургуулагчид ургуулдаг агуу Грек усан үзэм.

Агуу грекийн усан үзэм ургуулагчид агуу грек усан үзмийг ургуулдаг.

Аугаа грекийн усан үзэм ургаулагчид аугаа грек усан үзмийг ургаулдаг.

Ice-cream

TONGUE-TWISTER

ХЭЛ ХАЛЬТРАМ ГҮЙДЭЛТЭЙ ХУРДАН ТҮРГЭН ХЭЛЛЭГ

I scream, you scream, we all scream for ice-cream!

Ай скриим, юү скриим, үи оол скриим фор айскриим!

Би хашгирдаг, чи хашгирдаг, бид бүгд хашгирдаг тулд зайрмаг!

Би, чи, бид бултаар зайрмаг гээд зайгүй бархирдаг!

Tongue Twister

Can you can a can as a canner can can a can?

Кэн юү кеэн э кеэн эз э кеэннээ кэн кеэн э кеэн?

Чаддаг чи нөөшлөдөг нөөшний=сав шиг нөөшлөгч чаддаг нөөшлөдөг нөөшний=сав?

Чи нөөшлөгч нөөшийг нөөшлөдөг шиг нөөшийг нөөшлөөд өгч чадах уу?