Дуу

АНГЛИ

ДОМОГ БОЛСОН ДУУ  
Алдартай дуу  
Хүүхдийн дуу  


ГЕРМАН

  • Алдартай дуу
  EDELWEISS
  • Хүүхдийн дуу
   BACKE BACKE KUCHEN

ИСПАНИ

  • Алдартай дуу
   PEGATE (Ricky Martin)
  • Хүүхдийн дуу

ИТАЛИ

  • Алдартай дуу
  • Хүүхдийн дуу

ОРОС

  • Алдартай дуу
НАДЕЖДА (Анна Герман)
  • Хүүхдийн дуу

ФРАНЦ

  • Алдартай дуу
  • Хүүхдийн дуу