To be -1

TO BE -гийн олон хувилбар нь ХҮСНЭГТИЙН дараахи КОД-ны ТОМЪЁО-нд гар бие нийлэн хүчин зүтгэж явна.

 

Present (32,33 д хэрэглэнэ)+(мөн 21,22д).    Энэ бол – “Цэнхэр TO BE”  

Нэг тоо

Олон тоо

I (би) am We (бид) are
You (чи, та) are You (та нар) are
He, she, it (тэр) is They (тэд нар) are

Past (52,55) + (P41,P42,P43,P44).                                 “Улаан TO BE”        

Нэг тоо

Олон тоо

I (би) was We (бид) were
You (чи, та) were You (та нар) were
He, she, it (тэр) was They (тэд нар) were

Future (82,84,86,88)+(F41,F42,F43,F44).                      “Ногоон TO BE”       

Нэг тоо

Олон тоо

I (би) be We (бид) be
You (чи, та) be You (та нар) be
He, she, it (тэр) be They (тэд нар) be