Grapes

TONGUE-TWISTER

ХЭЛ ХАЛЬТРАМ ГҮЙДЭЛТЭЙ ХУРДАН ТҮРГЭН ХЭЛЛЭГ

  

 

The great Greek grape growers grow great Greek grapes

Де грэйт Гриик грэйп грооүээз грооү грэйт Гриик грэйпс.

Агуу Грек усан=үзэм ургуулагчид ургуулдаг агуу Грек усан үзэм.

Агуу грекийн усан үзэм ургуулагчид агуу грек усан үзмийг ургуулдаг.

Аугаа грекийн усан үзэм ургаулагчид аугаа грек усан үзмийг ургаулдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published.