Login

Бөөндөрт сэтгүүл буюу Weekly magazine хэлбэртэй манай вебсайтад нэг сарын хугацаанд 4-өөс доошгүй удаа нэмэлт материал тавигдана.

30 хоногийн хугацаанд хаа ч явсан гар утсан дээрэээ үзэж сонирхоод судлаж суралцах боломжийг олгож буй энэхүү онлайн сэтгүүлийн нэг сард хэрэглэх захиалгын үнэ – 5’000 төг.

Үйлдлийн дараалал:

(1) Шилжүүлэг хийхдээ “ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА” -д өөрийн зөвхөн Имэйл хаягийг бичих (имэйлийн урд хойно нь зай авч болохгүйг анхаарна уу)

(2) Таны Имэйл хаяг руу 6 тооноос бүрдсэн “Нууц үг” очно

(3) Хүлээж авсан “Нууц үг“-ийг “PASSWORD” хэсэгт оруулахад

(4) Вебсайтын хаалттай бүх контент нээгдэнэ

КОМАГ ХХК-ийн нэр дээр буй дансны дугаар:

ГОЛОМТ банк150 500 9242    – төлбөр хийгдсэнээс хойш 10 минутын дотор нээгдэнэ

ГОЛОМТ банк дотор шилжүүлэг хиийхэд @ тэмдэг гарахгүй учир оронд нь * ОД тэмдэгийг тавина уу

ХААН банк –      5027 6662 47    – төлбөр илгээгдсэн тухай мэдэгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор нээгдэнэ