Login

Бөөндөрт сэтгүүл буюу Weekly magazine хэлбэртэй манай вебсайтад нэг сарын хугацаанд 4-өөс доошгүй удаа нэмэлт материал тавигдана.

30 хоногийн хугацаанд хаа ч явсан гар утсан дээрэээ үзэж сонирхоод судлаж суралцах боломжийг олгож буй энэхүү онлайн сэтгүүлийн нэг сард хэрэглэх захиалгын үнэ – 5’000 төг.

Үйлдлийн дараалал:

(1) Шилжүүлэг хийхдээ “ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА“-д өөрийн зөвхөн Имэйл хаягийг бичих (Имэйлийн урд хойно нь зай авч болохгүйг анхаарна уу).

(2) Таны Имэйл хаяг руу 6 тооноос бүрдсэн “Нууц үг” очно.

(3) Хүлээж авсан “Нууц үг“-ийг “PASSWORD” хэсэгт оруулахад.

(4) Вебсайтын хаалттай бүх контент нээгдэнэ.

 

Нууц үг” төлбөр хийгдсэнээс хойш 24 цагийн дотор Имэйл хаяг руу очно.

Харилцах хаяг:   husnegt50@gmail.com

 

КОМАГ ХХК-ийн нэр дээр буй дансны дугаар:

ГОЛОМТ банк150 500 9242   

ХААН банк –      5027 6662 47