Sudoku

Шагналын сан бүрдвэл Наадмын дараа тэмцээн дараахи хувиараар эхэлнэ

 

Tэмцээний гараа

Эхний сар

Нэгдэх долоо хоног  – 20:45

1. 190715/Да

2. 190716/Мя

3. 190717/Лх

4. 190718/Пү

5. 190719/Ба

  •  190720/Бя  – 12:00

Хоёрдахь долоо хоног  – 20:45

1. 190722/Да

2. 190723/Мя

3. 190724/Лх

4. 190725/Пү

5. 190726/Ба

  •  190727/Бя  – 12:00

Гуравдахь долоо хоног  – 20:45

1. 190729/Да

2. 190730/Мя

3. 190731/Лх

4. 190801/Пү

5. 190802/Ба

  •  190803/Бя  – 12:00
  • (!) 190804/Ня  – 12:00