Sudoku

Байр шийдэгдвэл тэмцээн дараахи хувиараар эхэлнэ

(даалгавар вебсайтад тавигдах өдөр, цаг, минут)

XI сар

Нэгдэх долоо хоног  – 20:45

1. 11/Да

2. 12/Мя

3. 13/Лх

4. 14/Пү

5. 15/Ба

  •  16/Бя  – 12:00

Хоёрдахь долоо хоног  – 20:45

1. 18/Да

2. 19/Мя

3. 20/Лх

4. 21/Пү

5. 22/Ба

  •  23/Бя  – 12:00

Гуравдахь долоо хоног  – 20:45

1. 25/Да

2. 26/Мя

3. 27/Лх

4. 28/Пү

5. 29/Ба

  •    30/Бя  – 12:00
  • (!) 01/Ня  – 12:00